Stuprör skapar frågetecken
När vi var vid huset i veckan skapades ett stort frågetecken. I ritningarna som vi har sett från Rörvikshus har stuprör aldrig kommit på tal, och vi har aldrig sett dragningar.
Men i veckan började rännor sättas för kommande stuprör. Och det ledde till diskussioner.
Helt plötsligt hade stuprörsleverantören Plannja tänkt helt på sin egen kammare. Och om de har skickat deras ritning till Rörvikshus så har vi i alla fall aldrig fått se den. Fruktansvärt irriterande.
För det såg inte alls ut som vi tänkt.

Bakgrunden har att göra med att vi har sex fönsterkuper vilket ger extra många stuprör. Det hade vi kanske inte helt tänkt på från början, men när vi har tänkt som gäller att de som går ner längs mitt i husets fasad (alltså inte längs hushörnen) ska sammanföras med burspråk respektive entrétak. Det har tydligen inte Plannja tyckt, utan dragit dem både mitt i fasaden OCH vid burspråk respektive entré. 
Extremt mycket stuprör alltså.

Nu ska vi ta fram ritning på hur vi vill ha det så får vi dra det med Rörvikshus och Plannja. Oacceptabelt att det här kommer nu och att ritningen inte nått oss tidigare. 

Återigen kommer lärdomen upp. ALLT måste kontrolleras och godkännas och man måste tänka på ALLT. Annars blir det fel när någon tänker på sitt utan att riktigt prata med de olika parterna. 
plannja - rörvikshus - stuprör